ผู้สอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี

ค้นหา ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี CPA TA ได้ง่ายๆ เลือกจังหวัด แล้วค้นหาเลย! รับตรวจสอบบัญชี รับสอบบัญชี ออดิท เซนต์งบ โดย ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทตรวจสอบบัญชี

ทำไมต้องมีผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี คือใคร?

ผู้สอบบัญชี คือใคร?

ผู้สอบบัญชีคือบุคลภายนอกที่มีใบอนุญาตและ เป็นอิสระ จากกิจการ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง ว่างบการเงินของ กิจการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับ จุดอ่อน การควบคุมภายในของกิจการที่พบระหว่าง การตรวจสอบ ได้อีกด้วย

ผู้สอบบัญชี ต้องมีหรือไม่?

ผู้สอบบัญชี ต้องมีหรือไม่?

กฎหมายกำหนดให้ "ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี" และนิติบุคคล อื่นๆบางประเภท ต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบงบการ เงินของตนก่อนจะนำส่ง หรือใช้ยื่นเสียภาษีประจำปี

การไม่จัดให้มีผู้สอบบัญชี นิติบุคคลและผู้แทนต้อง ระวังโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท นอกจาก นี้การไม่นำส่งงบการเงิน หรือไม่ยื่นเสียภาษี ก็จะมีโทษ ปรับอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

ผู้สอบบัญชี มีกี่ประเภท?

ผู้สอบบัญชี มีกี่ประเภท?

ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีมี 2 ประเภท ได้แก่

 1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) สามารถสอบบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่มีทุน ไม่เกิน 5 ล้านบาท, สินทรัพย์รวมและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
 2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถสอบบัญชีให้แก่นิติบุคคลที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทุกขนาด

ดังนั้นกิจการจะต้องคำนึงถึงประเภทและขนาด ของกิจการในการเลือกผู้สอบบัญชี

ใครบ้างต้องมีผู้สอบบัญชี

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  และห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด
  และบริษัทมหาชนจำกัด
 • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศประกอบธุรกิจในไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบธุรกิจในไทย และ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 • มูลนิธิ สมาคม ห้างร้านต่างๆ มูลนิธิ สมาคม ห้างร้านต่างๆ
 • นิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุด
  หรือหมู่บ้านจัดสรร
เลือกผู้ทำบัญชีที่ Accounting Center

เลือกผู้ทำบัญชีที่ Accounting Center

สะดวก สบาย มีให้เลือกมากมาย ไม่มีค่าใช้จ่าย!

การทำบัญชีให้ถูกต้องไม่ใช่เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเข้าใจถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของธุรกิจ และยังช่วยให้กิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

บทความเกี่ยวกับบัญชี

การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยากและน่ากลัวอย่างที่คิด
พบกับบล็อกเนื้อหาสาระที่จะทำให้คุณเข้าใจหลักการบัญชีมากขึ้นที่นี่

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่