บทความบัญชี และเกร็ดความรู้ด้านบัญชี

รู้หรือไม่ นายจ้างต้องหักเงินเดือนลูกจ้างที่ติดหนี้ กยศ. ส่งสรรพากร (e-Pay SLF)

รู้หรือไม่ นายจ้างต้องหักเงินเดือนลูกจ้างที่ติดหนี้ กยศ. ส่งสรรพากร (e-Pay SLF)

นายจ้างที่มีลูกจ้างติดหนี้ กยศ. ต้องทำอย่างไร? ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป นายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะมีหน้าที่ตามพระราชบัญญั.. [อ่านต่อ]