บทความบัญชี และเกร็ดความรู้ด้านบัญชี

ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2564 (ภ.ง.ด.51) ภายในเมื่อไหร่? อย่างไร?

ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2564 (ภ.ง.ด.51) ภายในเมื่อไหร่? อย่างไร?

ภ.ง.ด.51 คืออะไร? ภ.ง.ด 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรก)    เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กิจการม.. [อ่านต่อ]

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่