บทความบัญชี และเกร็ดความรู้ด้านบัญชี

ตัวอย่าง การนำผลขาดทุนสะสม ไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุุคคล

ตัวอย่าง การนำผลขาดทุนสะสม ไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุุคคล

การนำผลขาดทุนมาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุุคคล ต้องนำผล ขาดทุนสะสมทางภาษีย้อนหลังไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีมาหักในปีที่มีกำไรเพื่อคำนวณภาษี     ในการประกอบธุรกิจ แน่นอนว่าเจ้าของกิจกา.. [อ่านต่อ]