ข้อมูลบัญชีมีประโยชน์

ข้อมูลบัญชีมีประโยชน์

ข้อมูลบัญชีมีประโยชน์

เจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะไม่รู้ หรือ ไม่เคยศึกษาเรื่องบัญชี จึงทำให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวเลขทางบัญชีเต็มที่ ซึ่งหากเจ้าของธุรกิจ หรือ นักบัญชี ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ก็จะทำให้เราได้ใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจริงและเกิดจากการทำงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาของธุรกิจเราเอง ดังนั้น หากเราได้ใช้ข้อมูลทางบัญชี จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ ได้แก่
1.ข้อมูลเชิงตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ ง่ายต่อการนำเสนอ และวิเคราะห์ หากมีการเก็บรวบรวมได้ครบ แยกและจัดประเภทให้ดี จะทำให้การวิเคราะห์ตรงเป้าหมาย
2. ข้อมูลบัญชีเป็นข้อมูลเฉพาะต่อกิจการนั้นๆ ซึ่งกิจการแต่ละประเภท จะมีต้นทุน พฤติกรรมขององค์กรในรูปแบบของตนเอง 
3. นำไปวางแผนงานได้ เช่น วางแผนกระแสเงินสดประมาณการณ์กำไร, รายได้, ต้นทุน 
เพื่อวางแผนการบริหารภาษีได้
4. กิจการที่มีตัวเลขผลประกอบการที่ดี จะมีผลดีต่อการจัดหาเงินทุน ทั้งจากนักลงทุน หรือ การขอสินเชื่อ 

หากการใช้ประโยชน์หรือการวิเคระห์ข้อมุลทำให้เจ้าของกิจการปวดหัว ขอแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชื่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษา หรือ นักบัญชี จะทำให้คุณได้ความรวดเร็ว ครบถ้วนและเข้าใจง่าย

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่