จดนิติบุคคล คืออะไร จดเพื่ออะไร

จดนิติบุคคล คืออะไร จดเพื่ออะไร

จดนิติบุคคล คืออะไร จดเพื่ออะไร

การ จด นิติบุคคล คือ การจดทะเบียนรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงต้องเข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ซึ่งการจดนิติบุคคล มีได้หลายรูปแบบ โดยในแต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของการจด นิติบุคคล นั้น  ๆ

จด นิติบุคคล คืออะไร?

            จดนิติบุคคล คือ การจดทะเบียนการดำเนินกิจการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินกิจการในลักษณะบุคคลธรรมดา กลายมาเป็นการดำเนินการในรูปแบบที่มีการจดทะเบียน ซึ่งเราสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือจะเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งการจด นิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก

  

ความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจของ “บุคคลธรรมดา” กับการ “จด นิติบุคคล”

            สำหรับการจด นิติบุคคล นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว การจดทะเบียนนี้ก็ยังมีความแตกต่างจากการดำเนินกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดาด้วย

   1. การเสียภาษี

สำหรับการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา ที่มีการดำเนินกิจการเพียงคนเดียว มีเจ้าของคนเดียวเป็นผู้ดูแล ควบคุมกิจการทั้งหมด จะเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดา

แต่หากมีการจดนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีในนามนิติบุคคลนั้น เป็นการเสียภาษีในนามของนิติบุคคล หุ้นส่วนในนิติบุคคลเป็นเพียงผู้มีอำนาจ ดำเนินการแทนนิติบุคคลเท่านั้น

  

  

   2. การเปิดเผย ความน่าเชื่อถือ

สำหรับการดำเนินกิจการในกรณีที่ไม่ได้จด นิติบุคคล การทำนิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอก การดำเนินการต่าง ๆ จะทำในนามบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาที่มีชื่อผูกพันก็จะต้องรับผิดชอบ

แต่หากมีการจดทะเบียน การทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ที่มีการลงนามในนามของนิติบุคคล ก็เท่ากับนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ผูกพัน มิใช่ผู้ที่ดำเนินการแทน ดังนั้นความรับผิดในหนี้สินของนิติบุคคลจึงต่างจากการดำเนินธุรกิจของบุคคลธรรมดาที่มิได้จดทะเบียน

อีกทั้งหากมีการจด นิติบุคคล ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอกได้มากกว่า เนื่องจากสามารถคัดเอกสารการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น หรือรายละเอียดต่าง ๆ ได้

อีกทั้งยังมีการบริหารงานที่เป็นระบบมากกว่าธุรกิจที่ดำเนินการโดยเจ้าของคนเดียวและมิได้จดทะเบียนนิติบุคคลด้วย

  

            สำหรับส่วนที่เหมือนกันระหว่างนิติบุคคลหรือการดำเนินการด้วยบุคคลธรรมดา คือ หากธุรกิจมีลูกจ้าง จะต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อนำส่งประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

            

ดังนั้นการจด นิติบุคคล นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของธุรกิจแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินงานด้วย

  

โดยนิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อแสดงบัญชีรับ-จ่าย และปิดงบการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังต้องดำเนินงานเป็นระบบสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย

   

  

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่