รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมตัวอย่าง

ทำไมต้องเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท?

เจ้าของกิจการไม่ควรใช้บัญชีเงินฝากธนาคารส่วนตัวปนกับบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล เพราะจะทำให้เกิดความสับสน เกิดความยุ่งยากในการพิสูจน์รายการ ว่ารายการใดเป็นของส่วนตัว รายการใดเป็นของกิจการ  และเสี่ยงต่อการโดนส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรหากจำนวนครั้งและ/หรือจำนวนเงินที่เข้าบัญชีนั้น เข้าเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดให้ธนาคารต้องนำส่งข้อมูลให้

  
ดังนั้น สิ่งแรกๆที่ควรทำหลังจากจดทะเบียนตั้งนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ เปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำกัด หรือ เปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้นๆ  เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับบัญชีธนาคารส่วนตัวของเจ้าของ

  
การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามนิติบุคคลนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายท่านคิด  เพียงแค่เตรียมเอกสารให้พร้อม คุณก็สามารถเปิดบัญชีได้ผ่านฉลุย  แต่เตรียมเอกสารนั้นมากกว่าการเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลธรรมดาอยู่นิดหน่อย

   

รับทำบัญชี ยื่นภาษี สำนักงานบัญชี จ้างทำบัญชี บริษัททำบัญชี

  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท

โดยทั่วไป การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบริษัทจำกัด จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือรับรองบริษัท
 2. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3) หรือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ. 4) กรณีมีแก้ไข
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลดังนี้
  • กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3
  • ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามรายงานการประชุม
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. รายงานการประชุมขอเปิดบัญชีธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร…….
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน
  • ลงนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 และประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

หมายเหตุ: รายการเอกสารหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร  ดังนั้นโปรดตรวจสอบกับธนาคารที่คุณจะไปเปิดบัญชีอีกครั้ง

  

น้ำปลาตราชั่ง กะปิตราชั่ง น้ําปลายี่ห้อไหนอร่อย

  

ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุมขอเปิดบัญชีธนาคารต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 1. มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร…(ชื่อธนาคาร)….
 2. ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน
 3. ลงนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 และประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

ตัวอย่างวาระการประชุมขอเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทจำกัด 

วาระที่ X:  เรื่องขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำมาใช้ภายในกิจการ

 • ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในนาม บริษัท ................................... จำกัด  และสมัครบริการเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์กับธนาคาร................................... สาขา.......................... บัญชี.........................  โดยกำหนดอำนาจการลงนามสั่งจ่าย ให้.......................................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท  
 • ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการตามที่ประธานเสนอ

*เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

   

ตัวอย่าง รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร ของบริษัทจำกัด 

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

หลังจากเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทเรียบร้อย อย่าลืม “แยก” การใช้งานบัญชี โดยรายการรับ-จ่ายใดเป็นของกิจการ ก็ให้เดินบัญชีผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท  ส่วนรายการรับ-จ่ายใดเป็นรายการส่วนตัวของเจ้าของก็ให้เดินบัญชีผ่านบัญชีธนาคารของเจ้าของ  เพื่อจะได้ไม่ต้องปวดหัวพิสูจน์รายการในภายหลังค่ะ :)

   

เปิดบัญชีธนาคารแล้ว ควรทำอะไรต่อ?

หลังจากที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อย  สเต็ปต่อมาคือการทำบัญชีและกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารของกิจการคุณ 

   

เพื่อประหยัดต้นทุนกว่าจ้างพนังงานบัญชีประจำบริษัท  แนะนำให้คุณ outsource จ้างให้สำนักงานบัญชี หรือ นักบัญชีฟรีแลนซ์ ดูแลจัดการเรื่องบัญชี-ภาษีให้กิจการคุณ  

  

โดยคุณสามารถสามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อไป ค้นหาสำนักงานบัญชี หรือ รับทำบัญชีฟรีแลนซ์ ในจังหวัดคุณ ได้ง่ายๆ #สะดวก #ตัวเลือกมากมาย #ลดเวลาตามหา

   
ขั้นตอนการค้นหาสำนักงานบัญชี

 1. คลิกที่ลิงค์เพื่อไปหน้าค้นหา >> ค้นหาสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี
 2. ระบุจังหวัด และเขต(เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
 3. ระบุประเภทกิจการคุณในตัวกรองผลลัพธ์ เช่น ประเภทธุรกิจ, ประเภทนิติบุคคล เป็นต้น
 4. ติดต่อสำนักงานบัญชี และ ฟรีแลนซ์ รับทำบัญชี ที่โดนใจคุณได้โดยตรงเลย  ตามข้อมูลการติดต่อที่นักบัญชีให้ไว้ได้เลย :)

ค้นหา สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ใกล้ฉัน

โปรโมทบริการบัญชี กับ Accounting Center

น้ำปลาตราชั่ง กะปิตราชั่ง น้ําปลายี่ห้อไหนดี

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่