สรุป ปรับลด เงินสมทบประกันสังคม 2564

สรุป ปรับลด เงินสมทบประกันสังคม 2564

ยื่นงบการเงิน-ยื่นภาษี-2565-วันสุดท้าย-กำหนดการ

  

อัตราเงินสมทบประกันสังคม ปี 2564

ปี 2564 เป็นปีที่สำนักงานประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อยู่หลายครั้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

  

โดยสามารถสรุป อัตรา เงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 ประจำเดือน ของปี 2564 ได้ดังนี้

ปรับลด เงินสมทบ ประกันสังคม 2564

ประกันสังคม-กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน-2564

 • มกราคม 2564:  ลดเหลือ 3% หรือสูงสุด 450 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • กุมภาพันธ์ 2564:  นายจ้าง ลดเหลือ 3% หรือสูงสุด 450 บาท / ลูกจ้าง ลดเหลือ 0.5% หรือสูงสุด 75 บาท 
 • มีนาคม 2564:  นายจ้าง ลดเหลือ 3% หรือสูงสุด 450 บาท / ลูกจ้าง ลดเหลือ 0.5% หรือสูงสุด 75 บาท
 • เมษายน 2564: อัตราปกติ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • พฤษภาคม 2564: อัตราปกติ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • มิถุนายน 2564:  ลดเหลือ 2.5% หรือสูงสุด 375 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • กรกฎาคม 2564:  ลดเหลือ 2.5% หรือสูงสุด 375 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • สิงหาคม 2564:  ลดเหลือ 2.5% หรือสูงสุด 375 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • กันยายน 2564:  ลดเหลือ 2.5% หรือสูงสุด 375 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • ตุลาคม 2564:  ลดเหลือ 2.5% หรือสูงสุด 375 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • พฤศจิกายน 2564:  ลดเหลือ 2.5% หรือสูงสุด 375 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • ธันวาคม 2564:  ไม่มีประกาศปรับลด อัตราปกติคือ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง

   

เปิดสำนักงานบัญชี-หาลูกค้า-รับทำบัญชีที่บ้าน-การตลาดสำนักงานบัญชี

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทตรวจสอบบัญชี

คอร์สอบรมCPD-เก็บชั่วโมงCPDบัญชี

-----

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

ลดเงินสมทบประกันสังคม กย-พย 2564

ลดเงินสมทบประกันสังคม มิย-สค 2564ลดเงินสมทบประกันสังคม กพ-มีค 2564

ลดเงินสมทบประกันสังคม มค-มีค 2564

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่