อัตราเงินสมทบประกันสังคม และ วันสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคม ปี 2565

อัตราเงินสมทบประกันสังคม และ วันสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคม ปี 2565

มาดูกันนะคะ ว่าในปี 2565 นี้ จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอัตราเท่าไหร่ และกำหนดการจ่ายเงินสมทบแบบ e-Payment ในแต่ละเดือน ต้องจ่ายภายในวันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่บ้าง

น้ำปลาตราชั่ง กะปิตราชั่ง น้ําปลายี่ห้อไหนอร่อย

  

อัตราเงินสมทบประกันสังคม ปี 2565

ข่าวดี สำนักงานประกันสังคมประกาศ ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มอีก 3 เดือน ได้แก่ เดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม 2565 ทั้งนายจ้างและลูกจ้างมาตรา33 เหลือ 3% ต่อเดือน 

  

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม ปี 2565 แต่ละเดือน เป็นดังนี้

 • มกราคม 2565:  ไม่มีประกาศปรับลด อัตราปกติคือ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • กุมภาพันธ์ 2565:  ไม่มีประกาศปรับลด อัตราปกติคือ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • มีนาคม 2565:  ไม่มีประกาศปรับลด อัตราปกติคือ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • เมษายน 2565: ไม่มีประกาศปรับลด อัตราปกติคือ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • พฤษภาคม 2565: ลดเหลือ 1% หรือสูงสุด 150 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • มิถุนายน 2565:  ลดเหลือ 1% หรือสูงสุด 150 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • กรกฎาคม 2565:  ลดเหลือ 1% หรือสูงสุด 150 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • สิงหาคม 2565:  ไม่มีประกาศปรับลด อัตราปกติคือ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • กันยายน 2565:  ไม่มีประกาศปรับลด อัตราปกติคือ 5% หรือสูงสุด 750 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • ตุลาคม 2565:  ลดเหลือ 3% หรือสูงสุด 450 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • พฤศจิกายน 2565:  ลดเหลือ 3% หรือสูงสุด 450 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง
 • ธันวาคม 2565:  ลดเหลือ 3% หรือสูงสุด 450 บาท ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง

ลดอัตราเงินสมทบ ประกันสังคม ตค พย ธค 2565

ประกันสังคม-ลดเงินสมทบ-พค-มิย-กค-1%

 

สรุปตารางวันสิ้นสุดการนำส่งเงินสมทบ (e-Payment) ปี 2565

สำนักงานประกันสังคมขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบการทำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม e-Payment สำหรับมาตรา 33  โดยกำหนดชำระเงินสมทบ (e-Payment) แต่ละเดือน สำนักงานประกันสังคมสรุปให้แล้ว ในตารางข้างล่างนี้เลยค่ะ

วันสุดท้าย-เงินสมทบ-ประกันสังคม-2565

 • ประกันสังคม เดือน มกราคม 2565  จ่ายชำระภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2565*
 • ประกันสังคม เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จ่ายชำระภายใน 24 มีนาคม 2565*
 • ประกันสังคม เดือน มีนาคม 2565 จ่ายชำระภายใน 27 เมษายน 2565*
 • ประกันสังคม เดือน เมษายน 2565 จ่ายชำระภายใน 26 พฤษภาคม 2565*
 • ประกันสังคม เดือน พฤษภาคม  2565 จ่ายชำระภายใน 24 มิถุนายน 2565* 
 • ประกันสังคม เดือน มิถุนายน 2565 จ่ายชำระภายใน 27 กรกฎาคม 2565*
 • ประกันสังคม เดือน กรกฎาคม 2565 จ่ายชำระภายใน 24 สิงหาคม 2565*
 • ประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2565 จ่ายชำระภายใน 26 กันยายน 2565*
 • ประกันสังคม เดือน กันยายน 2565 จ่ายชำระภายใน 27 ตุลาคม 2565*
 • ประกันสังคม เดือน ตุลาคม 2565 จ่ายชำระภายใน 24 พฤศจิกายน 2565*
 • ประกันสังคม เดือน พฤศจิกายน 2565 จ่ายชำระภายใน 26 ธันวาคม 2565*
 • ประกันสังคม เดือน ธันวาคม 2565 จ่ายชำระภายใน 25 มกราคม 2566*

*สำหรับการนำส่งเงินสมทบ แบบ e-Payment

หมายเหตุ: วันสิ้นสุดการชำระเงินสมทบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

  

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

ผู้สอบบัญชี CPA TA ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทตรวจสอบบัญชี

รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี บริษัททำบัญชี จ้างทำบัญชี

เปิดสำนักงานบัญชี-หาลูกค้า-รับทำบัญชีที่บ้าน-การตลาดสำนักงานบัญชี

น้ำปลาตราชั่ง กะปิตราชั่ง น้ําปลายี่ห้อไหนดี

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่