บริษัทโสภาการบัญชีและกฎหมายจำกัด

ทีอยู่

ที่อยู่/สถานที่ให้บริการ
106/1 ม. 9 ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

เหรียญทอง

ผู้ทำบัญชี
สถานะ: เหรียญทอง

โสภา สงวนหงษ์

นางสาว โสภา สงวนหงษ์

ศรีราชา, ชลบุรี

0885235966

Sophasan@gmail.com

เพิ่มเพื่อนบนไลน์ Sopha1709

โปรดแจ้งว่ามาจาก Accounting Center

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ฐานะการปฏิบัติงาน สำนักงานบัญชี
 • การปฏิบัติงาน เต็มเวลา
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยกรมพัฒนฯ ใช่
 • สำนักงานบัญชีตัวแทน โดยกรมสรรพากร ใช่

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชี ภาษีอากรและวางระบบ ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ ตรวจสอบงบการเงิน รับทำบัญชี BOI รับทำ Work Permit,Visa จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 

รับทำบัญชีภายในรายเดือนส่งผู้บริหาร จัดหาพนักงานบัญชีเข้าไปทำบัญชีที่บริษัทลูกค้า วางแผนภาษีอากร

ค่าบริการ เริ่ม 3,000 บาท

รายเดือน จัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ประกันสังคม

บันทึกรายการทางบัญชี ออกรายงานงบการเงิน

จัดทำ ภ.ง.ด. 51, ภ.ง.ด. 50, สบช

นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

 

 

หมายเหตุ: ขอบเขตและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะและความซับซ้อนของงาน/กิจการ ทั้งนี้ ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการตกลงกัน

พื้นที่ให้บริการ

 • ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ระยอง, ตราด

ขอบเขตที่รับทำบัญชีมีดังนี้

ภาษาที่ให้บริการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ประเภทนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

รายได้รวม

สินทรัพย์รวม

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

หลักฐานการศึกษาทางบัญชี
 

ประกาศนี้ไม่เปิดเผยหลักฐานการศึกษาด้านบัญชี
ผู้ค้นหากรุณาใช้ระมัดระวังในวุฒิการศึกษาและความมีตัวตนของเจ้าของประกาศ โปรดติดต่อเจ้าของประกาศเพื่อตรวจสอบหลักฐานได้ตามช่องทางติดต่อที่เจ้าของประกาศเปิดเผยไว้

หนังสือรับแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือรับแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เผยแพร่บนเว็บไซต์
accountingcenter เท่านั้น

หมายเหตุ: กฏหมายกำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องมีวุฒิการศึกษาทางบัญชีเท่านั้น คลิกที่นี่ เพื่อดูเกณฑ์วุฒิการศึกษา ของผู้ทำบัญชีสำหรับกิจการแต่ละประเภท

หนังสือรับรองการจดทะเบียนสำนักงาน โดยสภาวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่บนเว็บไซต์<br>accountingcenter เท่านั้น

เผยแพร่บนเว็บไซต์
accountingcenter เท่านั้น

หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เผยแพร่บนเว็บไซต์<br>accountingcenter เท่านั้น

เผยแพร่บนเว็บไซต์
accountingcenter เท่านั้น

ใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน โดย กรมสรรพากร

เผยแพร่บนเว็บไซต์<br>accountingcenter เท่านั้น

เผยแพร่บนเว็บไซต์
accountingcenter เท่านั้น

ประสบการณ์ทำงาน

 • บจ.โสภาการบัญชีและกฎหมาย กรรมการผู้จัดการ
  2537 -

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี, บัญชี
  ปีที่จบ 2547
 • มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ
  ปีที่จบ 2544

ติดต่อสอบถาม

Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่