แพ็คเกจโฆษณา

เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการติดต่อจากลูกค้า ผู้ลงประกาศสามารถอัพเกรดสถานะประกาศได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้

แพ็คเกจโฆษณาของ Accounting Center

  เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญเงิน ทั่วไป (ฟรี) ทั่วไป (ฟรี)
ตำแหน่งโฆษณา
ระบบจะแสดงประกาศเรียงตามประเภทแพ็คเกจดังนี้
1. เหรียญทอง -> 2. เหรียญเงิน -> 3.ทั่วไป
หน้าแรก
(เฉพาะประกาศ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี)
สุ่มแสดง
เป็นลำดับแรก
สุ่มแสดง
ต่อจากแพ็คเกจเหรียญทอง (หากมีพื้นที่เหลือ)
สุ่มแสดง
ต่อจากแพ็คเกจเหรียญเงิน (หากมีพื้นที่เหลือ)
หน้าผลการค้นหา แสดงทั้งหมด
เป็นลำดับแรกโดยสุ่มลำดับ
แสดงทั้งหมด
ต่อจากแพ็คเกจเหรียญทองโดยสุ่มลำดับ
แสดงทั้งหมด
ต่อจากแพ็คเกจเหรียญเงินโดยสุ่มลำดับ
หน้าข้อมูลประกาศ
ในส่วนประกาศอื่นๆ
สุ่มแสดง
เป็นลำดับแรก
สุ่มแสดง
ต่อจากแพ็คเกจเหรียญทอง (หากมีพื้นที่เหลือ)
สุ่มแสดง
ต่อจากแพ็คเกจเหรียญเงิน (หากมีพื้นที่เหลือ)
หน้าบทความ
ในส่วนบริการบัญชีต่างๆ
สุ่มแสดง
เป็นลำดับแรก
สุ่มแสดง
ต่อจากแพ็คเกจเหรียญทอง (หากมีพื้นที่เหลือ)
สุ่มแสดง
ต่อจากแพ็คเกจเหรียญเงิน (หากมีพื้นที่เหลือ)
อัตราค่าโฆษณา
ประเภทประกาศ: ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี, วางระบบบัญชี
ราคาพิเศษ เพื่อนักบัญชี !!
ราคาสำหรับ 6 เดือน 5,700 บาท 3,570 บาท ฟรี
ราคาสำหรับ 12 เดือน
(ลด 30%)
7,980 บาท 4,998 บาท ฟรี
ประเภทประกาศ: บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
ราคาพิเศษ เพื่อนักบัญชี !!
ราคาสำหรับ 6 เดือน 4,284 บาท 3,000 บาท ฟรี
ราคาสำหรับ 12 เดือน
(ลด 30%)
5,998 บาท 4,200 บาท ฟรี
ประเภทประกาศ: บริการจดทะเบียนอื่นๆ
ราคาพิเศษ เพื่อนักบัญชี !!
ราคาสำหรับ 6 เดือน 4,284 บาท 3,000 บาท ฟรี
ราคาสำหรับ 12 เดือน
(ลด 30%)
5,998 บาท 4,200 บาท ฟรี
ประเภทประกาศ: คอร์สอบรม
ราคาต่อเดือน 1,200 บาท 900 บาท X
ราคาต่อเดือน
เมื่อลงโฆษณา 3-5 เดือน(ลด 10%)
1,080 บาท 810 บาท X
ราคาต่อเดือน
เมื่อลงโฆษณา 6 เดือนขึ้นไป(ลด 20%)
960 บาท 720 บาท X
ประเภทประกาศ: โปรแกรมบัญชี - ธุรกิจ
ราคาสำหรับ 6 เดือน 7,140 บาท 7,140 บาท X
ราคาสำหรับ 12 เดือน
(ลด 30%)
9,996 บาท 9,996 บาท X
Preloader

กำลังประมวลผลข้อมูล กรุณารอสักครู่